Skip to main content

Breadcrumbs

  1. Home
  2. Council

Áras Contae an Chláir opening hours

28 October 2021

Clare County Council wishes to advise of revised opening hours at Áras Contae an Chláir in Ennis.

Public counter opening hours

Housing: 9.00am to 1.00pm (by appointment: 1.00pm to 4.00pm)

Homeless Action Team: By appointment only

Motor Tax Office: 9.00am to 1.00pm

Planning: 9.00am to 4.00pm

Local Enterprise Office: 9.00am to 4.00pm

Environment: 9.00am to 4.00pm

Roads: 9.00am to 4.00pm

Cash Office: 9.00am to 4.00pm

Customer Services: 9.00am to 5.00pm

 

Clare County Council Customer Services may be contacted on (065) 6821616 from 9am to 5pm Monday to Friday.

 

Uaireanta Leasaithe Oscailte

Tá Comhairle Contae an Chláir, Áras Contae an Chláir, An Bóthar Nua, Inis, Contae an Chláir, ar

oscailt don phobal ó Luan go hAoine i rith na n-uaireanta seo a leanas:

 

Uaireanta Oscailte Cuntair Phoiblí

Tithíocht 9.00am go dtí 1.00pm (gá le coinne a dhéanamh: 1.00pm go dtí 4.00pm)

Foireann Gnímh do Dhaoine gan Dídean: Gá le coinne a dhéanamh

Oifig Mótarchánach: 9.00am go dtí 1.00pm

Pleanáil: 9.00am go dtí 4.00pm

Oifig Fiontair Áitiúil: 9.00am go dtí 4.00pm

Comhshaol: 9.00am go dtí 4.00pm

Bóithre: 9.00am go dtí 4.00pm

Oifig an Airgid: 9.00am go dtí 4.00pm

Seirbhísí Custaiméara: 9.00am go dtí 5.00pm

 

Is féidir teagmháil a dhéanamh le Seirbhísí Custaiméirí Comhairle Contae an Chláir ar (065) 6821616, Luan go hAoine ó 9am go dtí 5pm.

Back to top