Skip to main content

Seirbhís trí mheán na Gaeilge

Tá Comhairle Contae an Chláir bródúil as soláthar seirbhís dátheangach d’ardchaighdeán a chur ar fáil agus tá fáilte roimh úsaid na teanga d’aon duine atá ag déanamh gnó linn.

Seo a leanas liosta na foirne in ann a chuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge

 • Airgeadais agus Seirbhísí Tacaoíchta: Bridget Minogue, Patricia McNamara, Doreen Norris
 • An Stiúrthoireacht Forbairt Fhisiceach: Conor Leyden
 • Forbairt Eacnamaíoch: Pádraig Mac Maghnus, Carmel Greene
 • Forbairt Shóisialta: Niamh Madden
 • Ceantar Bardasach Cill Dalua: Deirdre Sampson
 • Leabharlann Inis Diomáin: Tim Murphy
 • Leabharlann Chora Finne: Aidan Courtney
 • Leabharlann Seán Lemass, An Sionna: Elaine Finn

Más maith leat do chuid gnó a dhéanamh trí Ghaeilge, déan teagmháil le do thoil le seirbhísí custaiméirí ag Áras Contae an Chláir ar (065) 6821616 agus seolfar ar aghaidh tú go dtí an duine cuí. Muna bhfuil an cainteoir Gaeilge ainmnithe ar fáil ag an am sin, beidh fáilte romhat teachtaireacht a fhágáil agus tiocfaimid ar ais chugat chomh tapaidh agus is féidir.  

 

Clare County Council takes pride in the provision of a high-standard bilingual service, and thus the use of Irish is welcomed when doing business with us.

The following is a list of staff who will conduct business trí Ghaeilge:

 • Finance & Support Services: Bridget Minogue, Patricia McNamara, Doreen Norris
 • Physical Development: Conor Leyden
 • Economic Development:  Padraig Mac Manúsa, Carmel Greene, 
 • Social Development: Niamh Madden
 • Killaloe Municipal District: Deirdre Sampson
 • Ennistymon Library: Tim Murphy
 • Corofin Library: Aidan Courtney
 • Seán Lemass Library, Shannon: Elaine Finn

If you wish to conduct your business trí Ghaeilge, please contact our Customer Services in Áras Contae an Chláir on (065) 6821616 who will direct your call accordingly. If the named Irish speaker is not available at the time of your call, you are welcome to leave a message which will be dealt with as soon as possible.

Back to top

Contact

Gaeilge - Oifig na Gaeilge
Áras Contae an Chláir
Bóthar Nua
New Road
Inis
Co. an Chláir
V95 DXP2
(065) 6846512
Opening hours
Monday - Friday: 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
More details and map